Oracle Bulut Servisleri (Oracle Cloud Services)

Oracle Bulut Servisleri

Oracle Cloud, sınıfının en iyi servislerini sunan, sektörün en geniş ve entegre genel bulutu olarak ifade edilmektedir. Organizasyonlarda, BT altyapı karmaşıklığını azaltan, iş çevikliğini artıran ve maliyetleri düşüren bir yapı ile iş dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Oracle Cloud’u aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz :

1. Uygulama Servisleri (SaaS, DaaS) :

1.1. Servis olarak Yazılım (SaaS)

1.2. Servis olarak Veri (DaaS)

2. Platform Servisleri (PaaS, IaaS) : 

2.1. Servis olarak Platform (PaaS)

2.2. Servis olarak Altyapı (IaaS)

 

1. Uygulama Servisleri (SaaS, DaaS) :

1.1. Servis olarak Yazılım (SaaS) : Sosyal, mobil ve analitik yeteneklerle entegre edilmiş olan modern bulut uygulamaları, başarılı sonuçlar alınabilmesi için gerekli yeteneği, pazarın talep ettiği performansı sunmanıza yardımcı olur.

1.1.1. Müşteri Deneyimi : Müşteri ilişkilerini güçlendiren uygulamalar içerir.

Oracle Bulut Servisleri - Müşteri Deneyimi

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Pazarlama  : İdeal müşterilerin oluşturulmasını sağlar. Her farklı müşteri deneyimini özelleştirerek, farklı içerik ve sosyal medya verileriyle entegre edilerek yönetilen ve değer kazandıran bir uygulamadır.

1.1.1.2. Satış : Modern satış uygulaması ile, müşteriyle anlaşma işlemlerinin daha erken yapılabilmesi ve satış işleminin tamamlanabilmesine yardımcı olur. Uygun araç,süreç, kaynak ve analizler kullanılarak, satış gelirlerinin artırılmasına yardımcı olur. Bu servisi kullanarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz aygıttan satış yapabilirsiniz.

Oracle Bulut Servisleri - Müşteri Deneyimi Satış - Sales Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3. Servis : Çalışanların müşterilere daha hızlı hizmet vermesi için yardımcı olur.

1.1.1.4. Konfigurasyon, Fiyat ve Fiyat Teklifi (CPQ) : Daha fazla ve daha hızlı satış yapılabilmesine yardımcı olur.

1.1.1.5. Ticaret :  Satış kanallarında, ilgili müşteri deneyimi oluşturulmasına yardımcı olur.

 

1.1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi : Oracle’ın zengin İnsan Kaynakları, yetenek yönetimi ve sosyal çözümlerinin gücü ile bulut sisteminin hızı ve rahatlığını kullanabilirsiniz. İş çevikliğini artırmanıza, daha az kaynakla, daha hızlı ve daha çok iş yapmanıza yardımcı olur. Yardımcı olacak başlıca kaynaklar: bulut, mobil, sosyal, analitik ve büyük verilerle işletmenizin geleceği için dönüşüm gerçekleştirilebilir.

Oracle Bulut Servisleri - İnsan Kaynakları Yönetimi

1.1.2.1. Global İnsan Kaynakları : Genel İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan Global İnsan Kaynakları ortamı ile birlikte, operasyonel mükemmeliyet ve çeviklik kazanılabilir ve artırılabilir.

1.1.2.2. Yetenek Yönetimi : Yetenekleri motive etme, yönlendirmede ve performansın kalıcı bir kültür haline gelmesinin sağlanmasında yardımcı olur.

Oracle Bulut Servisleri - İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi - Talent Management Cloud

 

1.1.3. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) : En güncel sosyal, mobil ve analitik teknolojileri kullanarak, zengin finansal ve operasyonel özellikleri ile, verimli ve kontrollü bir merkezi yapı oluşturabilirsiniz. ERP Bulut servisi ile, kurumsal süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. ERP Bulut Finansallar, Satın Alma, Proje Portföy Yönetimi ve diğer servislerle birlikte, verimliliği artırabilirsiniz, maliyetleri azaltabilirsiniz ve kontrol noktalarını güçlendirebilirsiniz.

Oracle Bulut Servisleri Kurumsal Kaynak Planlamasi ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1. Finans : Finans Bulut Servisi, otomatize edilmiş finansal süreçler, etkin yönetim kontrolü ve anlık finansal durum görüntüleyebilme olanaklarıyla, komple ve entegre bir finans yönetim çözümüdür.

1.1.3.2. Gelir Yönetimi : Mevcut ERP sisteminizi Oracle Gelir Yönetimi Bulut Servisi ile genişleterek ve geliştirerek, gelir doğrulama işlemlerinizi daha basit ve hızlı hale getirebilirsiniz.

1.1.3.3. Muhasebe Merkez Raporlaması (Accounting Hub Raporlama) : Oracle E-Business Suite üzerindeki raporlama ve analizleri geliştirerek, karar alma süreçlerini iyileştirebilirsiniz. Muhasebe Merkezi Raporlama Servisi, kurumunuza mobil desteği olan, çok boyutlu raporlama ve analitik yetenekler sağlamaktadır.

1.1.3.4. Proje Finans Yönetimi : Proje merkezli çalışılan iş kollarında, modern kurumsal çözümler ile kontrolün sağlanmasına fayda sağlanmaktadır.

1.1.3.5. Proje Yönetimi : Proje Yönetimi Bulut Servisi, modern proje yürütme araç ve metodlarıyla, Oracle Bulut merkezine adaptasyonu sağlamaktadır, ya da mevcut çözümler ile dağıtım yapılmaktadır.

1.1.3.6. Procurement : Tedarik ve ödeme sürecinin modernize edilerek sadeleştirilmesini sağlar.

1.1.3.7. Risk Yönetimi : Oracle ERP Bulut içerisinde yer alan bu servis ile, finansal süreçleriniz içerisinde ya da dışında bulunan kontollerinizi optimize edebilirsiniz.

 

1.1.4. Tedarik Zinciri Yönetimi : Bir ürünün tedarik zinciri döngüsünde, bilgi odaklı bir yaklaşımla, daha akıllıca ve daha hızlı karar alımını desteklemektedir.

Oracle Bulut Servisleri - Tedarik Zinciri Yönetimi SCM Cloud

1.1.4.1. Envanter ve Maliye Yönetimi : Malzeme hareketleri, depo işlemleri, ürün tedarik maliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yönetimi ve izlenebilmesini sağlamaktadır.

1.1.4.2. Lojistik : Tüm taşımacılık yöntemlerini sınırlar içinde yöneterek maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve uyumluluğu sağlamak konusunda yarar sağlamaktadır.

1.1.4.3. Üretim : Üretim süreçlerinizin modernize edilerek sadeleştirilmesine yarar sağlamaktadır.

1.1.4.4. Satış Yönetimi : Satış sürecinin tümünü kontrol ederek ve yöneterek, proaktif olarak problemleri çözmenize yarar sağlamaktadır.

1.1.4.5. Tedarik : Tedarik ve ödeme sürecinin modernize edilerek sadeleştirilmesini sağlar.

1.1.4.6. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi : Hızlı innovasyon, geliştirme ve karlı ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda tasarlanmış bu platform ile, yatırımın geri dönüşümü hızlandırılabilir, iş hacmi artırılabilir.

1.1.4.7. Ürün Ana Veri Yönetimi : Bu servis ile, ürün bilgilerinizi, veri konsolidasyonu, zenginleştirme, yönetme ve paylaşma aşamalarında kontrol altında tutabilirsiniz.

1.1.4.8. Tedarik Planlama : Bu servis, arz ve talep dengesini interaktif olarak sağlamaya yardımcı olmaktadır ve bu sayede tedarik zinciri duyarlılığı artırılmaktadır, üstün iş performansına ulaşılmaktadır.

 

1.1.5. Kurumsal Performans Yönetimi : Oracle Kurumsal Performans Yönetimi Bulut Servisi, sektör lideri uygulamaları bulut ortamında sunarak, organizasyonların iş potansiyellerini artırmaya fayda sağlamaktadır. Finans ve planlama üst düzey yöneticilerine, daha kolay kullanımına sahip, daha az Bilgi İşlem kaynağına ihtiyaç duyan ve zamanı daha değerli kullanmaya yardımcı olan bir platform sunmaktadır.

Oracle Bulut Servisleri - Kurumsal Performans Yönetimi - EPM

1.1.5.1.Planlama ve Bütçeleme : Oracle Planlama ve Bütçeleme Bulut Servisi, firmalara herhangi bir altyapı yatırımı ihtiyacı olmadan, sektör lideri uygulamaları kullanarak, hızlı bir şekilde planlama ve bütçeleme işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

1.1.5.2. Kurumsal Performans Raporlama : Finansal ve yönetimsel raporların tanımlanması, yazılması, gözden geçirilmesi ve yayınlanması için, güvenilir, işbirliğine uygun ve süreç odaklı bir servis sağlamaktadır.

 

1.1.6. Analitik : Oracle Analitik Bulut, verilerin toplanmasını, depolanmasını ve analizini sağlamak için Operasyonel Karar Destek Sistemini, Büyük Veri Analitiği ve Tümleşik SaaS Analitiğini birleştiren sektörün en kapsamlı ve lider analitik ürünüdür.

Oracle Bulut Servisleri - Analitik - Analytics Cloud

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.1. HCM Analitik :  İnsan Kaynakları’ndaki en iyi pratiklere göre oluşturulmuş olan hazır panolar, raporlar ve zengin ölçüm bilgileri, Oracle HCM Analitik’in güçlü raporlama altyapısı ile işgücü trendlerinin yönetimini ve rekabetçi avantajların oluşturulmasını sağlamaktadır.

1.1.6.2. CRM Analitik :  Müşteri İlişkileri Yönetimi’ndeki en iyi pratiklere göre oluşturulmuş olan hazır panolar, raporlar ve zengin ölçüm bilgileri, Oracle CRM Analitik’in güçlü raporlama altyapısı ile müşterileri mutlu etmeye yardımcı olmakta ve sürdürülebilir büyümenin  sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

1.1.6.3. ERP Analitik :  Sektördeki en iyi pratiklere göre oluşturulmuş olan hazır panolar, raporlar ve zengin ölçüm bilgileri, Oracle ERP Analitik’in güçlü raporlama altyapısı ile operasyonel verimliliğin sağlanmasına katkı sağlamaktadır ve akıllı iş süreçlerine destek vermektedir.

1.1.6.4. SCM Analitik :  Tedarik Zinciri Yönetimi’ndeki en iyi pratiklere göre oluşturulmuş olan hazır panolar, raporlar ve zengin ölçüm bilgileri, Oracle SCM Analitik’in güçlü raporlama altyapısı ile günlük operasyonelişlemlerin modernize edilerek sadeleştirilmesi ve stratejik olarak optimize edilmesine katkı sağlamaktadır.

 

1.2. Servis olarak Veri (DaaS) : B2B ve B2C kuruluşları için akıllı faaliyetleri desteklemek amacıyla Oracle DaaS’ı kullanabilirsiniz. Oracle DaaS, kanallar ve cihazlar arası ve bilinen ve adsız veriler de dahil olmak üzere sektördeki en fazla çeşit, ölçek ve bağlanırlığı sunan servistir.

1.2.1. Data : Rekabetçi avantaj elde edebilmek için, veri temelli çalışmalar anahtar rol oynamaktadır. Oracle DaaS, bu konuda firmaların yararlanabileceğibir servistir.

Oracle Bulut Servisleri - Data Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Pazarlama için DaaS : Pazarlamacılara rekabetçi araştırma, kitle kavrayışları ve kanallar arası pazarlama faaliyetlerini destekleyen kapsamlı bir veri servisi sunar.

1.2.1.2. Müşteri Analizi için DaaS : Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilmek için, kurumsal ve sosyal medya ham verisinden yararlanılarak oluşturulan çözümdür.

1.2.1.3. Satış için DaaS : Kurumsal olarak kullanıma uygun olan, birçok şirket, sosyal medya profilleri ve üçüncü taraf verilerinden yararlanarak, araştırma ve satış olasılığını iyileştirmek için kullanılan bir çözümdür.

 

2. Platform Servisleri (PaaS, IaaS) : 

2.1. Servis olarak Platform (PaaS) : Oracle Bulut Platform Servisi, daha hızlı innovasyon yapılmasını, üretkenliğin artırılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını sağlayan kapsamlı ve entegre bir platform servisleri portföyü ile geliştiricilerin, BT uzmanlarının ve iş kullanıcılarının  gereksinimlerini karşılar. Mevcut Bilgi Teknolojileri’ni, bulut servisleriyle entegre etmek, uygulama yazılımı geliştirme ve dağıtımını hızlandırmak ve iş dönüşümüne liderlik yapmak için Oracle Cloud Platform’u kullanabilirsiniz.

2.1.1. Veri Yönetimi : Bulut üzerinde pazarın 1 numaralı kurumsal veritabanını kullanarak değere dönüştürme süresini kısaltabilirsiniz ve Bilgi Teknolojileri maliyetlerini azaltabilirsiniz. Geliştirme ve testten, iş açısından kritik veri ambarlarına ve işlemsel uygulama yazılımlarından büyük veri analitiğine kadar tüm veri yönetimi gereksinimleri için kullanabilirsiniz.

2.1.1.1. Veritabanı : Bulut servisi ile veritabanlarını yönetebilirsiniz ve konsolide edebilirsiniz. Verimlilik, güvenlik, erişilebilirlik sayesinde analitik performansı artırabilirsiniz.

2.1.1.2. Veritabanı Yedekleme : Oracle Veritabanı yedek verileriniz için güvenilir ve ölçülebilir nesne depolama çözümü sunulmaktadır.

2.1.1.3. Büyük Veri : Güvenli, otomatize edilmiş, esnek servis hizmeti verilmektedir. Oracle Veritabanındaki mevcut kurumsal verinizle de entegre olabilmektedir.

2.1.1.4. NoSQL Veritabanı : JSON ve tablo veri tipleri için desteği olan, ölçeklendirilmiş, düşük gecikme süreli veritabanı servisidir.

 

2.1.2. Uygulama Geliştirme : Java uygulama yazılımlarından, mobil uygulama yazılımına ve basit karma uygulamalara kadar geliştirici üretkenliği için tasarlanmış servisleri kullanarak modern iş uygulama yazılımlarını daha hızlı ve daha kolay şekilde geliştirip dağıtabilirsiniz.

Oracle Bulut Servisleri - Uygulama Gelistirme - Application Development Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1.  Java : Java geliştirmelerinin, kolay, hızlı ve çevik bir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.1.2.2. Mobil : Mobil geliştirmelerinin ve entegrasyonlarının, hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.1.2.3. Java Standart Sürümü : Java SE geliştirmelerinin, kolay, hızlı ve çevik bir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.1.2.4. Node : Node.js geliştirmelerinin, kolay ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.1.2.5. Geliştirici :  Tüm geliştirme döngüsünü destekleyen, basitleştirilmiş bir geliştirme ortamı sağlar.

2.1.2.6. Uygulama Geliştirici : Görsel geliştirme ortamı ile, iş uygulamalarını hızlıca geliştirme ve servis verebilme imkanı sağlar.

 

2.1.3. Entegrasyon : Bağlantı halinde, dijital bir işletme olabilirsiniz. Oracle Cloud Platform Integration Services, bulut sisteminizin ve şirket içi uygulama yazılımlarınızın yanı sıra heterojen veri kaynaklarınızın ve akıllı IoT cihazlarınızın entegrasyonunu kolaylaştırır ve hızlandırır. Kapsamlı bulut tabanlı entegrasyon ile, daha çevik ve daha düşük riskli şekilde verilerin değerini en üst düzeye çıkarabilir ve rakiplerinizden daha hızlı şekilde yenilikçi servisler oluşturabilirsiniz.

Oracle Bulut Servisleri  - Entegrasyon - Integration Cloud

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1. Entegrasyon: SaaS ve diğer yatırımlarınızı, basit ve güçlü entegrasyon bulut servisleri ile maksimum şekilde değerlendirebilirsiniz.          

2.1.4. İçerik ve İşbirliği için Bulut Platformu : Firmadaki işbirimi kullanıcılarının, heryerden kolaylıkla erişerek müşteri ve işortakları ile iletişime girebileceği, iş süreçlerinin modernize edilerek basitleştirildiği ve daha verimli iletişimin sağlandığı servistir.

2.1.4.1. Doküman Bulut Servisi : Gelecek nesil bulut tabanlı, içerik işbirliği çözümüdür.

2.1.4.2. Süreç Bulut Servisi : Süreç uygulamalarının, hızlı bir şekilde tasarlanabildiği, otomasyonunun sağlandığıve yönetilebildiği bulut servisidir.

 

2.1.5. Bilgi İşlem Operasyon Yönetimi : Gelecek nesil entegre, izleme, yönetim ve analitik bulut servisleri, büyük veri platformu üzerinde oluşturulmuştur ve anlık analizler sağlanmaktadır. Bu servis ile firmalar, çoklu veri havuzlarını ayırabilmekte, uygulama problemlerini hızlıca çözebilmekte, ve bilgi işlem hizmetlerini iş birimi süreci gibi işletebilmektedir.

Oracle Bulut Servisleri - Bilgi İşlem Operasyon Yönetimi - Application Management Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1. Log Analitiği : Uygulamalara ve altyapıya ait tüm log bilgileri izlenir, kümelenir, indekslenir ve analiz edilir. Kullanıcılar bu veriye erişerek, araştırma yapabilir, hataları daha hızlı çözme ve daha doğru kararlar verme imkanına sahip olur.

2.1.5.2. Bilgi İşlem Analitiği : Uygulama ve altyapı yatırımlarının performansı, erişilebilirliği ve kapasitesi hakkında, konuyla ilgili uzmanlara, analistlere, yöneticilere, kritik kararlarla ilgili kapsamlı sistem ve veri analizi sunmaktadır.

2.1.5.3. Uygulama Performans İzleme :  Geliştirme ve operasyon ekibine, uygulamadaki problemleri bulma ve çözme işlemlerinde zaman kazandıracak, performans izleme bilgilerini sunar.

 

2.1.6. İş Analitiği : İşletmenize ait tüm kaynaklardan toplanan verilerin (bulut, şirket içi, büyük veri havuzları, IoT veya yerel dosyalarınız) birleştirilmesi sonucu Oracle İş Analitiği Bulut Servisi’nin sağladığı yapı üzerinde yapılacak analizler, firmanızda daha verimli operasyon yapılması ve daha doğru kararlar verilmesinde yarar sağlayacaktır.

Oracle Bulut Servisleri - İş Analitiği - İş Zekası - Analytics - Business Intelligence Cloud

 

2.1.6.1.  İş Zekası : Kurum içindeki tüm çalışanların erişebileceği, güçlü iş zekası uygulamalarının oluşturulabildiği bulut servisidir.

2.1.6.2. Büyük Veri Keşfi : Karmaşık uygulamaların kullanımına ya da yüksek seviyeli teknik personel kaynağına ihtiyaç duyulmadan, ham datanın dönüşümünün kolaylıkla sağlanabildiği bulut servisidir.

2.1.6.3. Büyük Veri Hazırlığı : Bu servis, analistlerin daha sonraki aşamalarda kullanmak üzere, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmış verileri hazırlayabilmeleri için yüksek seviyede sezgisel ve etkileşimli bir ortam sağlamaktadır.

2.1.6.4. Nesnelerin İnterneti : Nesnelerin internetine bağlanarak, analiz ederek ve cihaz verisini iş sürecinize ve uygulamalarınıza entegre ederek, işinize yenilikçi yeni servisleri hızlıca ve düşük risk ile ekleyebilirsiniz.

 

2.2. Servis olarak Altyapı (IaaS) : Bilgi İşlem hedeflerinize kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olmak için bulut üzerinde esnek bilgi işlem ve depolama gibi temel özellikler sunmaktadır.

2.2.1. Altyapı : Bulut üzerinde esnek bilgi işlem ve depolama gibi temel özellikler sunmaktadır.

Oracle Bulut Servisleri - Altyapı - Infrastructure Cloud2.2.1.1. Bilgi İşlem : Uygulamaları, tahmin edilebilir, tutarlı performansta ve network’den izole bir şekilde çalıştırma imkanı sunan ve hızlı bir şekilde oluşturulabilen bulut ortamı servisidir. Büyüyen iş ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir servistir.

2.2.1.2. Depolama :  Internete bağlanılabilen her ortamdan veri depolanması ve erişilmesi ihtiyacına yanıt veren, güvenli, ölçülebilir ve tutarlı nesne depolama çözümüdür.

2.2.1.3. Ağ : Veri merkeziniz ile Oracle Bulut Servisi arasında yüksek bant genişliği sunulmaktadır.

Oracle Bulut Servisleri ile ilgili detaylı bilgi, satış ve danışmanlık hizmetleri için :

Fatih Tüfekçioğlu  : oracle@fatihtufekcioglu.com

 

Comments are closed.