EBS 12 + 11gR2 Transportable Tablespace’ler icin Yeni Kaynak Veritabani Eklendi

EBS 12 + 11gR2 Transportable Tablespace’ler icin Yeni Kaynak Veritabani Eklendi

The Transportable Tablespaces (TTS) işlemi, kaynak E-Business Suite R12 11gR1 or 11gR2 veritabanlarından 11gR2 hedef veritabanına geçiş işlemlerinde orjinalinde sertifikalıdır.

10gR2 (10.2.0.5) veritabanını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu gelişme, 10gR2 müşterilerine önemli oranda süre kazandırmıştır. 

Bu geçiş için E-Business Suite Platform Mühendislik ekibi tarafından sunulan Controlled patch kullanılması gerekmektedir. Patch, Oracle Supprot’tan temin edilecek şifre ile birlikte kullanılabilir.
Bu gelişme sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?
Aynı endian formata sahip platform geçişlerinde, kullanıcıların Transportable Database (TDB) migration işlemini yapmaları önerilir, büyük veritabanları yerine. “Endian-ness” hedef platformları,

kaynak veritabanı üzerinde aşağıdaki sorgu kullanılarak kontrol edilebilir :

SQL>select platform_name from v$db_transportable_platform;

İstenilen hedef platformun sorgu sonucunda görülmemesi durumunda, hedefin kaynaktan farklı bir endian formatta olduğu sonucuna varılır. Sonuçta, veritabanı geçişi Transportable Tablespace’ler ile

(büyük vertabanları için) ya da export/import ile yapılabilir. 

Transportable Tablespace kullanımı veri aşamasına ait geçişte nüyük hız kazandırır. Ancak metadata’ya etki etmez ve metadata export/import ile aktarılmalıdır. Kullanıcıların öncelikle kendi

veritabanlarında ‘metrics=y’ parametresi ile export/import yöntemini kullanarak geçiş işlemini test etmelerini öneririz. Bu test, veri ve metadata miktarı hakkında ve ölçülebilir bir şekilde süre

karşılaştırması yapılmasına imkan sağlayacaktır. Genelde, TTS kullanımı downtime süresini oldukça azaltmaktadır.

Küçük boyutlu veritabanlarında TTS kullanımı efektif olmayacaktır, export/import (datapump) kullanımı önerilir.


Referanslar :

•Using Transportable Tablespaces to Migrate Oracle E-Business Suite Release 12 Using Oracle Database 11g Release 2 Enterprise Edition (My Oracle Support Document 1311487.1)
•Oracle Database Administrator’s Guide 11g Release 2 (11.2)
İlgili Makaleler :

•Database Migration using 11gR2 Transportable Tablespaces Now Certified for EBS 12
•New Source Databases Added for Transportable Tablespaces + EBS 11i
•10gR2 Transportable Tablespaces Certified for EBS 11i
•Migrating E-Business Suite Release 11i Databases Between Platforms
•Migrating E-Business Suite Release 12 Databases Between Platforms
•EBS 12 + 11gR2 Transportable Tablespaces icin Yeni Kaynak Veritabani Eklendi
Kaynak Blog :

Steven Chan

Comments are closed.