Oracle Lojistik Bulut Çözümü – Oracle Logistics Cloud (Oracle SCM Cloud)

Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Tüm taşımacılık yöntemlerini sınırlar içinde yöneterek maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve uyumluluğu sağlamak konusunda yarar sağlamaktadır.

Makalenin devamı …

Oracle Envanter ve Maliye Yönetimi Bulut Çözümü – Oracle Inventory and Cost Management Cloud (Oracle SCM Cloud)

Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Malzeme hareketleri, depo işlemleri, ürün tedarik maliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yönetimi ve izlenebilmesini sağlamaktadır.

Makalenin devamı …

Oracle Yetenek Yönetimi Bulut Çözümü – Oracle Talent Management Cloud (Oracle HCM Cloud)

Oracle İnsan Kaynakları Yönetimi Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Yetenekleri motive etmede, yönlendirmede ve performansın kalıcı bir kültür haline gelmesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud
1. Yetenek Kazanımı :

1.1. Sosyal Kaynaklar :  Personel referansları ve sosyal pazarlama temelli aday kaynağı

1.2. İşe Alım : Başvuran adaylar içerisinden işe alım sürecinin verimli ve işbirlikçi bir şekilde gerçekleştirilmesi imkanı

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Performans :

2.1. Hedef Yönetimi : Personelin anlamlı hedefler belirlemesi ve paylaşması için desteklenmesi

2.2. Performans Yönetimi : Farklı kaynaklardan, resmi ve resmi olmayan geri dönüşlerin alınması ile personelin zengin ve çok yönlü portresinin sağlanması imkanı

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Performans Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Performans Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

 

 

2.3. Gömülü Zeka : Uçtan uca performans yönetiminin basit ve zekice yapılabilmesi imkanı

3. Kariyer ve Yedekleme :  

3.1. Yetenek İnceleme : En iyi yetenekleri verimli bir şekilde belirlemek ve yönetebilmek için, yetenek inceleme sürecinin optimize edilmesi

3.2. Yedekleme Yönetimi : En iyi yeteneğin gelecek dönemde liderliğe ve kritik rollere uygunluğunun sağlanması

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

 
3.3. Kariyer Gelişimi : Gelecek için yüksek etkili personel gelişim planları yapılması imkanı

4. Eğitim :

4.1. İçerik Yönetimi : Esnek araçlarla hızlı bir şekilde eğitim içeriği geliştirme ya da içerik yükleme imkanı

4.2. Eğitim Yönetimi : Farklı dinleyici/izleyiciye hitap edilebilmesi için eğitim içeriğinin kişiselleştirilebilmesi imkanı

4.3. Hedefe Yönelik Eğitim : Şirket içindeki ihiyaçlara bağlı olarak, mentorluk programları, rotasyon atamaları ya da farklı eğitim programları bazında eğitim müfredatları oluşturma imkanı

5. İşgücü Ödüllendirme :

5.1. Tazminat : Özel tazminat programlarının tasarlanıp, global ve lokal organizasyonlarda kullanıma geçirilmesi

5.2. Yan Haklar :  Global yan hak çözümlerinin basitten karmaşık planlara kadar uygun hale getirilmesi

5.3. Bordro :  Yerel vergilendirme ve bordro mevzuatına uygun olarak bordro yönetiminin sadeleştirilmesi

5.4. Satış Tazminatı : Karmaşık yapıdaki satış organizasyonlarında, değişken satış tazminat planlarının yönetimi

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Yetenek Yönetimi - Talent Management - Oracle HCM Cloud

Oracle Global İnsan Kaynakları Bulut Çözümü – Oracle Global Human Resources Cloud (Oracle HCM Cloud)

Oracle İnsan Kaynakları Yönetimi Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Genel İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan Global İnsan Kaynakları ortamı ile birlikte, operasyonel mükemmeliyet ve çeviklik kazanılabilir ve artırılabilir.

1.İnsan Kaynakları :

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Global İnsan Kaynakları - Oracle HCM Cloud

1.1. Merkezi İnsan Kaynakları : Küçük ve büyük organizasyonlarda personel süreçlerinin yönetimi

1.2. Profiller : Çalışan profil bilgilerine kolayca erişim ve özellikleri analiz imkanı

1.3. İşgücü Dizini : Organizasyonunuzun tamamını görüntüleme ve kişilerle bağlantı kurma ortamı

Oracle Bulut Çözümleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Global İnsan Kaynakları - Oracle HCM Cloud

1.4. Yerelleştirme : 200’ün üzerinde ülke ve bölgede yerel operasyonlara destek

2. İş Yaşamı Çözümleri :

2.1. Sosyal : Etkileşimli olarak bağlantı kurarak işgücünüzün işe alınması imkanı

2.2. Sağlığım : Daha sağlıklı bir iş yaşamı dengesinin kurulmasını organize etme imkanı

2.3. Yarışmalarım : İş hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olması için, eğlenceli yarışmaların yönetilmesi imkanı

3. İşgücü Yönetimi :

3.1. Zaman ve Emek : İzleme ve takip etme olanağı sayesinde, zaman raporlamasının doğruluğunu artırma imkanı

3.2. İzin Süreci Yönetimi : Global ya da lokal olarak, izin süreci kurallarının uygulamaya konulması imkanı

3.3. Proje Yönetimi : Global kaynak havuzunun gücünü kullanabilmek için yeteneklerin ve tecrübelerin sıralanması ve bu sayede personelin verimli şekilde kullanılabilmesi imkanı

4. İnsan Kaynakları Optimizasyonu :

4.1. İşgücü Tahminleme: Doğru kararların verilebilmesine fayda sağlayacak şekilde işgücü tahminlerinin yapılabilmesi imkanı

4.2. İşgücü Modelleme : Büyük ölçekli organizasyonel değişiklikleri planlama, modelleme ve optimize etme imkanı ile daha hızlı ve kesin sonuç alınması olanağı

5. İnsan Kaynakları Analitiği :

5.1. İş İçgörüsü : Gömülü analitik, rol bazlı panolar ve anlık raporlama imkanı ile, uygun ve veriye dayalı iş içgörüsü edinilmesine yardımcı olunması olanağı

5.2. Kurumsal Analitik : 900’ün üzerinde ölçüm bilgileri ile karmaşık işgücü ilgilerine cevap verme ve organizasyonunuzu diğer organizasyonlara göre karşılaştırma imkanı

Oracle Kurumsal Performans Raporlama Bulut Çözümü – Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud (Oracle EPM Cloud)

Oracle Kurumsal Performans Yönetimi Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Finansal ve yönetimsel raporların tanımlanması, yazılması, gözden geçirilmesi ve yayınlanması için, güvenilir, işbirliğine uygun ve süreç odaklı bir servis sağlamaktadır.

Makalenin devamı …

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Risk Yönetimi Bulut Çözümü – Oracle Risk Management Cloud (Oracle ERP Cloud)

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Finansal süreçleriniz içerisinde ya da dışında bulunan kontollerinizi optimize edebilirsiniz.

Makalenin devamı …

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Tedarik Bulut Çözümü – Oracle Procurement Cloud (Oracle ERP Cloud)

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Tedarik ve ödeme sürecinin modernize edilerek sadeleştirilmesini sağlar.

Makalenin devamı …

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Proje Yönetim Bulut Çözümü – Oracle Project Management Cloud (Oracle ERP Cloud)

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Proje Yönetimi Bulut Servisi, modern proje yürütme araç ve metodlarıyla, Oracle Bulut merkezine adaptasyonu sağlamaktadır, ya da mevcut çözümler ile dağıtım yapılmaktadır.

Makalenin devamı …

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Proje Finans Yönetimi Bulut Çözümü – Oracle Project Financial Management Cloud (Oracle ERP Cloud)

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Proje merkezli çalışılan iş kollarında, modern kurumsal çözümler ile kontrolün sağlanmasına fayda sağlanmaktadır.

Makalenin devamı …

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Muhasebe Merkez Raporlama Bulut Çözümü – Oracle Accounting Hub Reporting Cloud (Oracle ERP Cloud)

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması Bulut Çözümleri içerisinde yer alır.

Oracle E-Business Suite üzerindeki raporlama ve analizleri geliştirerek, karar alma süreçlerini iyileştirebilirsiniz. Muhasebe Merkezi Raporlama Servisi, kurumunuza mobil desteği olan, çok boyutlu raporlama ve analitik yetenekler sağlamaktadır.

Makalenin devamı …